Start interuniversitair InnovatieLAB 'De gelukkigste stad' in Rotterdam

Friday 18th of December 2015

Posted by Honours Platform

Zeven wetenschappers en een groep honoursstudenten van drie universiteiten: vanaf deze maand komen ze elke week samen in het Venture Café in het Rotterdamse Groot Handelsgebouw om zich te richten op innovatieve ideeën voor de gelukkige stad van de toekomst. De komende vijf maanden gaan de studenten in gesprek met Rotterdammers van allerlei leeftijden om door middel van diepte-interviews te zoeken naar de inspiratie voor een vernieuwend ontwerp of idee voor de stad dat het collectieve geluk kan bevorderen. Het InnovationLAB is een bottom-up initiatief, onderdeel van het Honours Programme van de TU Delft en de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking. De initiatiefnemers zijn Ir. Robbert Jan van der Veen, stedenbouwkundige, universitair gastdocent en eigenaar van stedenbouwkundig bureau plein06 en Stella Groenewoud, masterstudent aan de TU Delft. Door een samenwerking met de Gemeente Rotterdam en sponsoring vanuit het Universiteitsfonds Delft kan het InnovationLAB ‘De Gelukkige Stad’ dit jaar voor het eerst de methodieken op professionele schaal toepassen op een bestaande stad.

Professor Peter Wieringa, vice-rector van de TU Delft is ambassadeur van het programma: “Voor de meeste studenten betekent deelname aan het project ‘de Gelukkige Stad’ dat zij van hun eilandjes af komen en met vraagstukken geconfronteerd worden die afwijken van hun reguliere studie. Het doet mij veel plezier dat getalenteerde studenten van het Honours Programme Delft tezamen met honoursstudenten uit Leiden en Rotterdam die uitdaging aangaan en op zoveel steun en medewerking kunnen rekenen dankzij het initiatief.”

De studenten zullen op 24 maart hun plannen presenteren in het Venture Café in Rotterdam, verbinder van het innovatie-ecosysteem in (groot) Rotterdam. Dit is een openbaar evenement waar participanten, bedrijven, overheden en partners met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Meer informatie, nieuws en een groot deel van de lezingen en literatuur is te vinden op op www.gelukkigestad.nl.

Vragen? Mail naar info@hpinnovationlab.nl