End presentations course Personal Leadership

Thursday 18th of August 2016

Posted by Honours Platform

Op woensdag 15 juni 2016 werd een opnieuw succesvolle editie van het vak Personal Leadership Module (PLM) afgerond. Dit vak wordt aangeboden als interfacultair vak binnen het Honours Programma en wordt verzorgd door Glenn Weisz en enkele gastsprekers. De PLM is opgebouwd uit twee submodules.

Tijdens het eerste deel, gegeven in kwartaal 2, gaat vooral in op het ontdekken van de eigen kwaliteiten en passies van de student. Hierbij worden gastlezingen gegeven en moeten de studenten een Persoonlijk Groei Document (PGD) bijhouden, waarin de student onderzoek doet naar zijn/haar kwaliteiten en passies. Naast dit PGD houden de studenten ook ieder een VLOG bij, wat inhoudt dat de studenten wekelijks filmpjes maken waarin zij vragen over zichzelf beantwoorden en daaruit hun conclusies trekken. De PGD en de VLOG leiden uiteindelijk tot een persoonlijk missie-statement, een zin die krachtig weergeeft hoe de student later op zijn/haar leven terug wil kijken.

In de tweede submodule wordt de groep in twee helften verdeeld. De ene helft zet het vak voort in kwartaal 3, de andere helft pas in kwartaal 4. Deze submodule gaat meer om het toepassen van de (zelf)kennis die is opgedaan in de eerste submodule. In dit tweede deel krijgen studenten in groepjes de opdracht om een probleem te bedenken waar alle studenten dagelijks tegenaan lopen, en voor dit probleem wordt een oplossing bedacht door middel van een startup. De bedoeling hiervan is dat studenten hun persoonlijk leiderschap toepassen in groepsverband. Ook tijdens deze submodule vinden er wekelijks gastlezing plaats over uiteenlopende onderwerpen, onder meer over onderhandeling, non-verbaal contact en presentatietechniek.

Uiteindelijk krijgt elk groepje studenten de kans hun idee te presenteren tijdens een wedstrijd, waarbij de Leadership Award wordt uitgereikt. De twee beste van zowel kwartaal 3 en kwartaal 4 krijgen de kans zich te presenteren in de senaatszaal tijdens deze grote finale. Hierbij mogen de groepjes ook externe partijen uitnodigen die een aandeel hebben in het oplossen van het probleem. Ook was dit jaar de conrector van de TU Delft, Peter Wieringa, aanwezig bij deze aangelegenheid, en hij had ook een zetel in de jury. Dit jaar ging de Leadership Award naar het groepje studenten dat de startup REFUGENIUS had opgericht. Deze startup kwam met het idee om vluchtelingen en studenten aan elkaar te linken via een app, zodat beide van elkaar konden leren.

De PLM is zeker geen doorsnee TU-vak en na het volgen ervan kijk je anders naar jezelf en naar de mensen om je heen. Het is een enorm leerzame ervaring en wij vanuit het Honours Programme willen Glenn dan ook bedanken voor deze weer succesvolle editie!